پایگاه خبری

لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانم

لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانم
مهاجم لیون فاش ساخت که تابستان امسال از بارسلونا پیشنهاد خوبی دریافت کرده بود.

لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانم