پایگاه خبری

كشف 197 كيلوگرم گوشت فاسد در رودسر

كشف 197 كيلوگرم گوشت فاسد در رودسر
فرمانده انتظامی رودسر از كشف 197 كيلوگرم گوشت قرمز قاچاق غيربهداشتی از خودرو پرايد در اين شهرستان خبر داد.

كشف 197 كيلوگرم گوشت فاسد در رودسر