پایگاه خبری

قصه تکراری تساوی‌های شیاطین سرخ در اولدترافورد

قصه تکراری تساوی‌های شیاطین سرخ در اولدترافورد
منچستریونایتد در شبی که بازهم برتری محسوسی به حریفش داشت، بازهم درخانه به تساوی مقابل وستهم رضایت داد.

قصه تکراری تساوی‌های شیاطین سرخ در اولدترافورد