پایگاه خبری

قرار نفتی‌ها برای تجمع مقابل فدراسیون

قرار نفتی‌ها برای تجمع مقابل فدراسیون
بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران قصد دارند مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کنند.

قرار نفتی‌ها برای تجمع مقابل فدراسیون