اخبار خارجی

قاسمی: خبر مذاکره وزارت خارجه با اروپایی ها مبنی بر لغو روادید صحت ندارد

قاسمی: خبر مذاکره وزارت خارجه با اروپایی ها مبنی بر لغو روادید صحت ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه اخبار منتشر شده مبنی بر مذاکره با تعدادی از کشورها از جمله چند کشور اروپایی به منظور لغو روادید را فاقد اعتبار خواند و گفت: هرگونه تفاهم جدید با دیگر کشورها در زمینه تسهیلات بیشتر در امور کنسولی صرفا از مجاری رسمی وزارت خارجه اطلاع رسانی می شود.

قاسمی: خبر مذاکره وزارت خارجه با اروپایی ها مبنی بر لغو روادید صحت ندارد