پایگاه خبری

فیلم: گل تساوی بخش استقلال به الاهلی

فیلم: گل تساوی بخش استقلال به الاهلی
گل اول استقلال به الاهلی در دقیقه هفتاد و سه توسط میثم ابراهیمی به ثمر رسید.

فیلم: گل تساوی بخش استقلال به الاهلی