پایگاه خبری

فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشان

فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشان
مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان و واكنش مردم به قرائت نام آنها.

فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشان