پایگاه خبری

فیفا از ملوان امتیاز کسر نمی‌کند

فیفا از ملوان امتیاز کسر نمی‌کند
مدیران باشگاه ملوان مدعی هستند که در پرونده جنجالی بازیکن خارجی‌شان خطر کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر آنها را تهدید نمی‌کند.

فیفا از ملوان امتیاز کسر نمی‌کند