پایگاه خبری

فنلاند از کره جنوبی توپ جنگی می خرد+عکس

فنلاند از کره جنوبی توپ جنگی می خرد+عکس
فنلاند توپهای خودکششی K9 ساخت کره جنوبی را خریداری می کند.

فنلاند از کره جنوبی توپ جنگی می خرد+عکس