پایگاه خبری

فصل جدید بیکاری با شروع سرما رسید

فصل جدید بیکاری با شروع سرما رسید
در حالی تعداد رسمی بیکاران جامعه بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که با شروع فصل سرما فصل جدیدی از بیکاری با بیکار شدن کارگران فصلی باز می شود.

فصل جدید بیکاری با شروع سرما رسید