پایگاه خبری

غرضی:در انتخابات سال 96 شرکت می‌کنم

غرضی:در انتخابات سال 96 شرکت می‌کنم
وزیر اسبق دولت سازندگی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم گفت: اگر عمری باقی باشد در انتخابات سال 96 شرکت خواهم کرد.

غرضی:در انتخابات سال 96 شرکت می‌کنم

oxin channel