زمین

عکس/ گم شدن بازیکن در زمین فوتبال به خاطر مِه

عکس/ گم شدن بازیکن در زمین فوتبال به خاطر مِه
سال 1937 بازی چلسی و چارلتون به علت مه غلیظ در دقیقه 60 متوقف شد اما جالب این است که دروازه‌بان چارلتون سم بارترام به مدت 20 دقیقه پس از توقف بازی در دروازه ایستاد و زمانیکه غلظت مه کم شد تازه فهميد بازى متوقف شده است.

عکس/ گم شدن بازیکن در زمین فوتبال به خاطر مِه