پایگاه خبری

عکس/ محمد هاشمی در مراسم تشییع برادر

عکس/ محمد هاشمی در مراسم تشییع برادر
محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی در مراسم تشییع ایشان.

عکس/ محمد هاشمی در مراسم تشییع برادر