پایگاه خبری

عکس/ سفری زمستانی در ژاپن با قطاری قدیمی

عکس/ سفری زمستانی در ژاپن با قطاری قدیمی
در شمال ژاپن، مقامات راه آهن تسوگارو، در فصل زمستان برای جذب گردشگران، قطاری قدیمی را روی خط می آورند که در آن برای گرمایش مسافران از بخاری های هیزمی استفاده می شود.

عکس/ سفری زمستانی در ژاپن با قطاری قدیمی