پایگاه خبری

عکس/ در جستجوی گردباد

عکس/ در جستجوی گردباد
عکاس آمریکایی میچ دوبرونر، در جستجوی طوفان‌ها و گردبادهای آمریکاست تا آنها را به طور هنرمندانه ای به تصویر بکشد.

عکس/ در جستجوی گردباد

تکنولوژی جدید