پایگاه خبری

عکس/ تظاهرات در داکوتای شمالی آمریکا

عکس/ تظاهرات در داکوتای شمالی آمریکا
درجریان اعتراضات مردم داکوتای شمالی به عبور یک خط لوله در این منطقه پلیس آمریکا بیش از 80 نفر را بازداشت کرده است.

عکس/ تظاهرات در داکوتای شمالی آمریکا

کانال تلگرام اکسین چنل