پایگاه خبری

عکس/کار انسان دوستانه منصوریان در فرودگاه

عکس/کار انسان دوستانه منصوریان در فرودگاه
عليرضا منصوريان و على قربانى در فرودگاه اصفهان با صالح قربانى كودك معلول استقلالى كه به عشق استقلال ساعتى در فرودگاه بود عکس یادگاری گرفتند.

عکس/کار انسان دوستانه منصوریان در فرودگاه