پایگاه خبری

علت مرگ عروس و داماد در روز اول ازدواج

علت مرگ عروس و داماد در روز اول ازدواج
علت مرگ عروس و داماد سیرجانی که ساعاتی پس از ازدواج به کام مرگ رفتند اعلام شد.

علت مرگ عروس و داماد در روز اول ازدواج