پایگاه خبری

عقب‌نشینی زنگنه از واگذاری میدان نفتی آزادگان به توتال

عقب‌نشینی زنگنه از واگذاری میدان نفتی آزادگان به توتال
عضو کمیسیون انرژی مجلس از حضور وزیر نفت در بهارستان و بحث و بررسی پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی و رویکرد وزارت نفت برای واگذاری پرژه ها به شرکت های خارجی در جلسه کمیسیون انرژی خبر داد.

عقب‌نشینی زنگنه از واگذاری میدان نفتی آزادگان به توتال

روزنامه ایران