قیمت

عراق تولید نفت خود را 3 برابر افزایش می‌دهد

عراق تولید نفت خود را 3 برابر افزایش می‌دهد
عراق طرح سه برابر کردن ظرفیت تولید نفت خود را با پروژه های جدید آغاز کرده است.

عراق تولید نفت خود را 3 برابر افزایش می‌دهد