پایگاه خبری

طنز؛ گردشگری به زور فراخوان

طنز؛ گردشگری به زور فراخوان
ایرنا گزارش داد نگرانی‌های دولتمردان ترکیه از کاهش 30 درصدی سفر گردشگران خارجی به این کشور در سال گذشته، موجب شده رئیس جمهوری ترکیه فراخوانی با نام «همسایه‌ات را بردار و بیا» برای احیای گردشگری کشورش اعلام کند.

طنز؛ گردشگری به زور فراخوان