پایگاه خبری

طناب دار در انتظار قاتل مرد میوه‌فروش

طناب دار در انتظار قاتل مرد میوه‌فروش
عامل قتل خونین یک جوان میوه‌فروش در ورامین که با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده است

طناب دار در انتظار قاتل مرد میوه‌فروش