پایگاه خبری

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان به قانون تبدیل شد

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان به قانون تبدیل شد
طرح شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا، بعد از مخالفت قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور به قانون تبدیل شد.

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان به قانون تبدیل شد

موبایل دوستان