پایگاه خبری

صداهای اسرارآمیز و مبهوت کننده در فضا

صداهای اسرارآمیز و مبهوت کننده در فضا
تعدادی از فضانوردان چینی که به فضا سفر کرده اند، به تازگی فاش ساختند در مدت حضور خود در فضا صداهای بسیار اسرار آمیزی مشابه در زدن سفینه را شنیده‌اند.

صداهای اسرارآمیز و مبهوت کننده در فضا