پایگاه خبری

شیلی، حملات تروریستیِ تهران را محکوم کرد

شیلی، حملات تروریستیِ تهران را محکوم کرد
دولت شیلی در بیانیه ای حملات تروریستی روز چهارشنبه در تهران را محکوم کرد .

شیلی، حملات تروریستیِ تهران را محکوم کرد