پایگاه خبری

شیشه عمر داعش در موصل در حال شکستن است/ استراتژی داعش پس از نبرد موصل

شیشه عمر داعش در موصل در حال شکستن است/ استراتژی داعش پس از نبرد موصل
گروه تروریستی داعش که پس از حمله به موصل در فرصتی کوتاه توانست نقاط زیادی از عراق را به اشغال درآورد، شاید هرگز تصور نمی کرد شیشه عمرش در پایتخت خودخوانده به این سرعت بشکند.

شیشه عمر داعش در موصل در حال شکستن است/ استراتژی داعش پس از نبرد موصل

تلگرام نارنجی