پایگاه خبری

شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها

شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها
نظامیان رژیم صهیونیستی یک نوجوان فلسطینی را به اتهام تلاش برای انجام عملیات شهادت طلبانه، به شهاىت رساندند.

شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها