پایگاه خبری

شعر/چله ی عشق عبدالمجید فرائی به بهانه اربعین حسینی

شعر/چله ی عشق عبدالمجید فرائی به بهانه اربعین حسینی
ای عزیزان چله عشق است،پس زاری کنید/از برای زاده ی زهرا”س” ، عزاداری کنید/اهل بیت ازشام می آیند ، تا کرب و بلا/شیعیان ، از قافله سالار ، دیداری کنید/آن مصیبت دیدگان را ، ارج بگذاریدشان/ازبلاجویان عاشق ،رفته غمخواری کنید

شعر/چله ی عشق عبدالمجید فرائی به بهانه اربعین حسینی

سایت گیم