پایگاه خبری

شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟

شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟
ورود نخستین فروند از ایرباس‌های خریداری شده ایران‌ایر به آشیانه فرودگاه مهرآباد دوران تاریخی جدیدی را آغاز کرد که می‌تواند پس از سال‌های طولانی، بار دیگر ناوگان ایران را به جایگاه اصلی خود در منطقه بازگرداند.

شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟