پایگاه خبری

شاعری که نزد رهبری «فتنه» بپا کرد!

شاعری که نزد رهبری «فتنه» بپا کرد!
مهدی جهاندار شب گذشته در دیدار با رهبری شعری زیبا از فتنه خواند که تحسین همه را برانگیخت

شاعری که نزد رهبری «فتنه» بپا کرد!