پایگاه خبری

سکوت شرم آور کشورهای عربی در برابر اسلام ستیزی ترامپ

سکوت شرم آور کشورهای عربی در برابر اسلام ستیزی ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا در حالی با تصمیم‌های نژاد پرستانه وعده‌های انتخاباتی خود علیه مسلمانان را عملی می‌سازد که سران شورهای عربی در برابر اقدام های او سکوت ننگ باری اختیار کرده‌اند.

سکوت شرم آور کشورهای عربی در برابر اسلام ستیزی ترامپ