پایگاه خبری

سویا هم به نفع رئال مادرید امتیاز از دست داد

سویا هم به نفع رئال مادرید امتیاز از دست داد
سویا هم مانند بارسلونا در هفته بیستم لالیگا امتیاز از دست داد.

سویا هم به نفع رئال مادرید امتیاز از دست داد