پایگاه خبری

سودان کاردار آمریکا را احضار کرد

سودان کاردار آمریکا را احضار کرد
سودان در پی فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا از جمله اتباع سودانی، کاردار این کشور در خارطوم را احضار کرد.

سودان کاردار آمریکا را احضار کرد