پایگاه خبری

سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک فیلیپین

سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک فیلیپین
ایملدا، دختر فیلیپینی 15 ساله به الجزیره گفت که کشیشِ روستایشان او را مورد آزار خشن جنسی قرار داد. این در حالی است که تعقیب قضایی کشیش های متهم به سوء استفاده جنسی در بزرگ ترین جامعه مسیحی در شرق آسیا امری بسیار نادر است.

سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک فیلیپین