پایگاه خبری

سناریوی کشتار شیعیان در افغانستان

سناریوی کشتار شیعیان در افغانستان
طی هفته‌های اخیر شمار زیادی از شیعیان افغانستان در هرات و کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفتند؛ هر چند این حملات به گروه داعش نسبت داده شد اما با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای افغانستان به نظر می‌رسد که دستهای پنهانی در این حوادث نقش دارند.

سناریوی کشتار شیعیان در افغانستان