پایگاه خبری

سارکوزی شکست خورد

سارکوزی شکست خورد
رئیس‌جمهوری سابق فرانسه در انتخابات داخلی حزب راست‌میانه جمهوری‌خواه شکست خورد.

سارکوزی شکست خورد