پایگاه خبری

ساخت مبلمان و اتصال چوب ها توسط بطری های پلاستیکی

ساخت مبلمان و اتصال چوب ها توسط بطری های پلاستیکی
فردی به نام «مایکلا پدروس» بطری های پلاستیکی را جمع آوری نموده و با استفاده از آن ها مبلمان درست می کند. او به جای استفاده از میخ و یا چسب، بطری ها را برای اتصال چوب ها و قطعات مبل به کار می گیرد.

ساخت مبلمان و اتصال چوب ها توسط بطری های پلاستیکی