پایگاه خبری

رونمایی از پیام‌رسان ایرانی «بله»

رونمایی از پیام‌رسان ایرانی «بله»
نخستین پیام‌رسان گفت‌وگو و پرداخت ایرانی، با هدف تجربه راحتی کاربران و استفاده‌کنندگان داخلی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، رونمایی شد.

رونمایی از پیام‌رسان ایرانی «بله»