پایگاه خبری

روزه‌ داری موجب زخم معده نمی‌شود

روزه‌ داری موجب زخم معده نمی‌شود
یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: روزه گرفتن موجب بروز بیماری و زخم معده نمی‌شود.

روزه‌ داری موجب زخم معده نمی‌شود