پایگاه خبری

رضا رویگری به چه بیماری مبتلاست؟

رضا رویگری به چه بیماری مبتلاست؟
بازیگر سینما و تلویزیون بعد از عارضه سکته مغزی روزهای نقاهت را پشت سر میگذارد.

رضا رویگری به چه بیماری مبتلاست؟