پایگاه خبری

رسول خادم و حسن یزدانی به روسیه می‌روند

رسول خادم و حسن یزدانی به روسیه می‌روند
فدراسیون کشتی روسیه از رسول خادم و حسن یزدانی قهرمانی المپیک برای حضور در مسابقه تیم کشتی آزاد این کشور با تیم منتخب جهان دعوت کرد.

رسول خادم و حسن یزدانی به روسیه می‌روند