پایگاه خبری

رسوایی جدید در فوتبال برزیل

رسوایی جدید در فوتبال برزیل
برخی از بازیکنان برزیل و مدافع پیشین رئال مادرید به دوپینگ متهم شدند.

رسوایی جدید در فوتبال برزیل