پایگاه خبری

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ابقا شد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ابقا شد
رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در سمت ریاست این مجلس در سال آینده باقی ماند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ابقا شد

دانلود بیتالک