پایگاه خبری

دیدار هیئت ریش سفیدان سازمان ملل با ظریف

دیدار هیئت ریش سفیدان سازمان ملل با ظریف
در دیدار هیئت ریش سفیدان سازمان ملل با وزیر خارجه کشورمان در خصوص موضوعاتی چون سوریه، یمن، داعش، لبنان و دیگر مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر شد.

دیدار هیئت ریش سفیدان سازمان ملل با ظریف