پایگاه خبری

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب و پادشاه سعودی

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب و پادشاه سعودی
دبیرکل اتحادیه عرب ضمن سفر به ریاض با پادشاه عربستان دیدار و درباره مسایل مورد توجه طرفین بحث و تبادل نظر کردند.

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب و پادشاه سعودی

دانلود برنامه ایمو