پایگاه خبری

دو بازیکن پرسپولیس در تمرین امروز مصدوم شدند

دو بازیکن پرسپولیس در تمرین امروز مصدوم شدند
تمرین سنگین امروز پرسپولیس باعث شد تا ٢ بازیکن این تیم مصدوم شوند.

دو بازیکن پرسپولیس در تمرین امروز مصدوم شدند

دانلود بیتالک