پایگاه خبری

دولت برای حل ریزگردها، از مردم کمک بگیرد

دولت برای حل ریزگردها، از مردم کمک بگیرد
مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران با اشاره به پدیده ریزگردها در استانهای جنوبی کشور گفت: بارها برای برطرف کردن مشکلات این پدیده با مسئولان ذیربط مکاتبه داشته و راهکارهایی را نیز ارائه کرده‌ایم و حتی یادآور شده‌ایم که اگر حل این معضل از عهده تان خارج است آن را به خود مردم واگذار کنید.

دولت برای حل ریزگردها، از مردم کمک بگیرد