پایگاه خبری

دلیل سفر هیئت پارلمانی اسرائیل به مسکو چیست؟

دلیل سفر هیئت پارلمانی اسرائیل به مسکو چیست؟
رییس کمیته جنگ پارلمان رژیم صهیونیستی گفت که موضوع «ایران» در مرکز ثقل رایزنی‌ها با همتایان روسی قرار دارد.

دلیل سفر هیئت پارلمانی اسرائیل به مسکو چیست؟

واتساپ جی بی