پایگاه خبری

دلیل بستن مرز مهران توسط کشور عراق چیست؟

دلیل بستن مرز مهران توسط کشور عراق چیست؟
رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: در خصوص باز شدن مرز در نهایت مسئولان عراقی اعلام کردند که مشکلی برای باز کردن مرز نیست با این شرط که فقط افراد دارای ویزا عبور کنند و چنانچه اگر فردی بدون ویزا بخواهد وارد مرز شود مجدد مرز بسته خواهد شد.

دلیل بستن مرز مهران توسط کشور عراق چیست؟

دانلود برنامه ایمو