پایگاه خبری

دستور مهاجرتی ترامپ، مانعی برای میزبانی آمریکا در جام‌جهانی 2026

دستور مهاجرتی ترامپ، مانعی برای میزبانی آمریکا در جام‌جهانی 2026
رییس اتحادیه فوتبال اروپا می‌گوید دستور قانونی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی از کشورها به این کشور و همین طور برکسیت مانعی برای میزبانی آمریکا و بریتانیا خواهد بود.

دستور مهاجرتی ترامپ، مانعی برای میزبانی آمریکا در جام‌جهانی 2026